Liên hệ

Cửa hàng Mạnh Phát (Cơ sở sản xuất Mạnh Phát)

  • Địa chỉ: 146 Dương Tử Giang, Phường 15, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
  • Email: manhphat.com.vn@gmail.com
  • Điện thoại: (083) 956 0137 - 0942 419 442